PART 7:
In Search of
Sardeles Pastes


Intro

Mytilini

Vatousa and Xidera

Eftalou

Campo Antissa

Skalahori

Gavatha

Eressos

Skala Kaloni-Sardeles Pastes

Skala Sikaminias

Skala Thermis

My Birthday

Return to Xidera

Epilogue